Supervisie

In veel functies wordt steeds meer een appèl gedaan op het vermogen tot overleg, aansturing en de samenwerking met anderen. Hierbij is het van belang dat je bewust bent van je eigen functioneren. Daardoor krijg je zicht op wat het effect van je eigen gedrag is op dat van anderen. Je leert je eigen handelen tegen het licht te houden en jezelf leervragen te stellen. Je zal in kaart brengen waar jou kwaliteiten en valkuilen liggen en je zal leren hoe professioneel te handelen. Ik begeleid je om de je werkervaringen zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een duurzaam beter functioneren.  Door mijn grote ervaring kan ik putten uit een rijke toolkit om een voor jouw op maat leertraject te maken. 


Als resultaat van supervisie kunt u denken aan:

Professioneel handelen verbeteren.
Bewustwording van uw eigen functioneren waardoor u keuzes kunt maken om te willen veranderen of juist niet.
Ontdekken wie u bent, wat u wilt en waar uw leervragen als werknemer liggen en daar antwoorden op vinden.

Baron van Spittaellaan 30 
6851 NT Huissen 
026-3257618 
06-44598064 
info@ingridvanballegooij.nl 
www.ingridvanballegooij.nl