“Door een opeenstapeling van factoren was ik overspannen geraakt. Dat drukte mij op het feit dat ik mijn stressbestendigheid eens wat beter onder de loep zou moeten nemen. Ik realiseerde me dat ik mezelf zou tegenkomen en dat dat soms moeilijk en confronterend zou zijn, als ik aan coaching zou beginnen. Maar ik wilde niet weer onderuit gaan, en daarom heb ik doorgezet en ben op zoek gegaan naar een coach. Wat mij aansprak aan Ingrid is haar deskundigheid en haar zorgvuldigheid. Deze twee eigenschappen vond ik heel goed aan de coaching. We hebben alle aspecten van mijn werk die mij stress op kunnen leveren één voor één onderzocht. Deze hebben we van nieuwe manieren van ermee omgaan voorzien. Tussen de sessies door oefende ik heermee en dat evalueerden we dan. Ik heb de coaching als heel ondersteunend ervaren, zowel door de adviezen van Ingrid als door haar persoonlijke betrokkenheid. Zij wil werkelijk het beste voor je en dat helpt in het leerproces. Ingrid schept een ‘veilige’ leeromgeving en laat je niet over je grenzen heen gaan als je dat niet wil. Ik ben haar dankbaar voor de verbeteringen die ik heb kunnen realiseren en kan haar zeker aanbevelen aan anderen.”
“Ingrid wist precies op de juiste momenten de juiste dingen te zeggen die me aan het denken zette. Zonder poeha, zonder oordeel. Ingrid kan makkelijk schakelen van mijn praktijkvoorbeelden en een passende theorie daarbij. Daardoor kon ik vanuit een andere blik naar mijn eigen situatie kijken en oefenen met ander gedrag. Ingrid hangt gelukkig niet de deskundige uit maar ze laat zien dat ze de deskundige ís. Ingrid is gewoon een fijne gesprekspartner. Ze zat op mijn level en moedigde me aan mezelf te ontwikkelen. Het resultaat is dat ik mijn eigen ik heb terug gevonden en daardoor veel meer rust en ontspanning ervaar. Daar ben ik Ingrid erg dankbaar voor. Ik zal Ingrid zeker aanbevelen zodat ze wat ze voor mij betekent heeft ook voor anderen kan gaan betekenen.”
“ Allereerst heb ik inzicht opgedaan in omgaan met anderen en de plaats die ik daar zelf bij in neem. Ik heb meer zicht gekregen op hoe ik met anderen omga en hoe ik daar anders in zou kunnen opereren. Was dit in het begin vooral wijsheid achteraf, een terugblik die verhelderde hoe en waarom zaken zo gelopen waren, de laatste tijd kan ik het meer actief gebruiken. Vooraf bij de bepaling van mijn insteek in een gesprek. En zo nu en dan tijdens een gesprek. Ik probeer dan bewust mijn positie te veranderen zodat het gesprek meer zal verlopen in de door mij gewenste richting.”
“Tijdens de coachingsgesprekken werd ik mij bewust dat ik met anderen en ook met jou de concurrentie zoek. Ik vind het lastig mij lerend op te stellen. Mijn gedrag maakt de communicatie met mijn medewerkers lastig en kost onnodig veel tijd. Ik wil beheersen, de boel onder controle houden in plaats van de ander op zijn verantwoordelijkheid aanspreken. Ik vind het lastig op verantwoording te sturen; makkelijker is het om mijn macht in te zetten. Ik besef nu dat dit afhankelijkheid in de hand werkt. Hier wil ik aan gaan werken. Door een medewerker bijv te helpen zijn eigen oplossing te bedenken ipv hem instructies te geven.”
“Supervisie ervaar ik als lerend, leuk en enthousiasmerend. Het doet me goed om op een afstand naar mijn eigen functioneren te kijken. Dit houdt me fris, ik had het veel eerder moeten doen.”
“Supervisie heeft mij opgeleverd dat ik de afgelopen periode opnieuw begonnen ben met leren over mijzelf. Over hoe ik functioneer in mijn werkomgeving. Opnieuw omdat ik op een dood spoor was aanbeland. Ik was tamelijk afgestompt geraakt door de vele conflictsituaties waarin ik voor mijn gevoel steeds weer tegen dezelfde problemen aanliep en het voelde alsof ik de schuld in mijn schoenen geschoven kreeg. Supervisie heeft mij doen stilstaan bij het begrip beleving en gevoelens die naar boven komen in het communicatieproces.”
“In het burnoutpreventietraject heb ik bereikt dat ik vanuit een gelijkwaardige positie kan luisteren, ik weer wil leren en plezier heb in leren, dat mijn gezondheid dit hele jaar goed is geweest en ik ook weer plezier heb in mijn privé leven.”

Baron van Spittaellaan 30 
6851 NT Huissen 
026-3257618 
06-44598064 
info@ingridvanballegooij.nl 
www.ingridvanballegooij.nl