(Docent) 


“Supervisie ervaar ik als lerend, leuk en enthousiasmerend. Het doet me goed om op een afstand naar mijn eigen functioneren te kijken. Dit houdt me fris, ik had het veel eerder moeten doen.”